23.11.16. Јавна набавка бр. 104/2016 - Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа

23.11.16. Позив за подношење понуда

23.11.16. Конкурсна документација

25.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.11.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.12.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

21.12.16. Обавештење о додели уговора

12.01.17. Обавештење о додели уговора