24.02.17. Јавна набавка бр. 157/2016 – Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова – Суботица

24.02.17. Позив за подношење понуда

24.02.17. Конкурсна документација

02.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.03.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.10.17. Одлука о додели уговора

06.09.18. Одлука о обустави поступка

12.09.18. Обавештење о обустави поступка