24.08.18. Јавна набавка бр. 65/2018 - Нафтни деривати за службена возила

24.08.18. Позив за подношење понуда

24.08.18. Конкурсна документација

05.09.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.09.18. Одлука о додели уговора

06.11.18. Обавештење о закљученом уговору