25.06.19. Јавна набавка бр. 117/2018 - Унапређење система за прикупљање метереолошких података

25.06.19. Позив за подношење понуда

25.06.19. Конкурсна документација

02.08.19. Одлука о додели уговора

02.10.19. Обавештење о закљученом уговору