26.06.19. Јавна набавка бр. 8/2019 - Набавка нових полица за пресељење архиве из Лештана у пословно - магацински простор у Железнику

26.06.19. Позив за подношење понуда

26.06.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору