26.09.19. Јавна набавка бр. 61/2019 - Набавка опреме за телефонију

26.09.19. Позив за подношење понуда

26.09.19. Конкурсна документација

07.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

07.10.19. Адендум бр. 1

14.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

25.10.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.12.19. Одлука о додели уговора - Партија 1

03.12.19. Одлука о додели уговора - Партија 2

08.01.20. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

08.01.20. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2