26.10.20. Јавна набавка бр. 25/2020 - Набавка јединственог система за контролу приступа и евиденцију радног времена на објектима ОЈ ITS

26.10.20. Позив за подношење понуда

26.10.20. Конкурсна документација

04.01.21. Одлука о додели уговора