27.11.17. Јавна набавка бр. 110/2017 - Набавка путничких возила

27.11.17. Позив за подношење понуда

27.11.17. Конкурсна документација

05.01.18. Одлука о додели уговора

12.01.18. Обавештење о закљученом уговору