27.11.18. Јавна набавка бр. 85/2018 - Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица

27.11.18. Позив за подношење понуда

27.11.18. Конкурсна документација

12.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

21.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

24.12.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

14.01.19. Одлука о додели уговора

06.02.19. Обавештење о закљученом уговору