28.02.18. Јавна набавка бр. 191/2017 - Опрема за комуникационо - управљачке центре - фаза I

28.02.18. Позив за подношење понуда

28.02.18. Конкурсна документација

01.03.18. Адендум бр.1

01.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

06.03.18. Адендум бр.2

06.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

09.03.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.03.18. Адендум бр.3

09.03.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

16.05.18. Одлука о додели уговора

22.06.18. Обавештење о закљученом уговору