29.05.19. Јавна набавка бр. 108/2018 - Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела

29.05.19. Позив за подношење понуда

29.05.19. Конкурсна документација

25.06.19. Одлука о обустави поступка

01.07.19. Обавештење о обустави поступка