30.01.19. Јавна набавка бр. 171/2018 - Софтверске лиценце за апликацију глобалног мапирања

30.01.19. Позив за подношење понуда

30.01.19. Конкурсна документација

15.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору