30.06.16. Јавна набавка бр. 47/2016 - Електро – потрошни материјал

30.06.16. Позив за подношење понуда

30.06.16. Конкурсна документација

04.07.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

08.08.16. Одлука о додели уговора

01.09.16. Обавештење о закљученом уговору