31.01.19. Јавна набавка бр. 167/2018 - Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоницама: Ниш - Димитровград и Ниш - Прешево

31.01.19. Poziv za podnošenje ponuda

31.01.19. Konkursna dokumentacija

08.02.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.02.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.02.19. Адендум бр.1

11.02.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.03.19. Одлука о додели уговора

08.04.19. Обавештење о закљученом уговору