31.12.18. Јавна набавка бр. 107/2018 - Набавка службених возила путем оперативног лизинга

31.12.18. Позив за подношење понуда

31.12.18. Конкурсна документација

21.01.19. Адендум бр.1

24.01.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.01.19. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.01.19. Адендум бр.2

07.03.19. Одлука о додели уговора

13.03.19. Обавештење о закљученом уговору