15.06.17. Јавна набавка бр. 41/2017 - Набавка софтвера за аутоматску централу при Информативном центру и софтверског модула посебне намене

15.06.17. Позив за подношење понуда

15.06.17. Конкурсна документација

11.07.17. Одлука о додели уговора

22.09.17. Обавештење о закљученом уговору