01.03.16. Јавна набавка бр. 111/2015 - Периодично одржавање објеката на државном путу I А реда бр. 1, надвожњак преко железничких пруга Београд - Ниш и Трупале - Поповац на km 813+159,15 десне траке аутопута и km 813+164,90 леве траке аутопута Е-75

01.03.16. Позив за подношење понуда

01.03.16. Конкурсна документација

04.03.16. Адендум бр.1

07.03.16. Питања и одговори

26.05.16. Одлука о додели уговора

29.07.16. Обавештење о закљученом уговору