01.04.19. Јавна набавка бр. 187/2017 - Реконструкција и адаптација пословних просторија

01.04.19. Позив за подношење понуда

01.04.19. Конкурсна документација

08.04.19. Адендум бр.1

18.04.19. Одлука о додели уговора

08.05.19. Обавештење о закљученом уговору