01.07.16. Јавна набавка бр. 72/2016 – Коридор 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75

01.07.16. Позив за подношење понуда

01.07.16. Конкурсна документација

21.07.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

26.07.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.07.16. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

10.08.16. Појашњења у вези са припремањем понуда

11.08.16. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.08.16. Адендум бр.1

29.09.16. Одлука о додели уговора

19.10.16. Обавештење о закљученом уговору

09.05.17. Одлука о измени уговора

10.10.17. Одлука о измени уговора