01.07.16. Појачано одржавање државног пута првог реда IБ 12, Нови Сад - Зрењанин, деоница: Каћ - Зрењанин 1, Реф. бр. Уговора: RRSP/RW-IB12KZR/2015-19

01.07.16. Позив за достављање понуда

09.08.16. Продужетак рока за достављање понуда

27.10.16. Одлука о додели уговора