01.07.19. Јавна набавка бр. 54/2019 - Реконструкција и адаптација пословних просторија

01.07.19. Позив за подношење понуда

01.07.19. Конкурсна документација

01.08.19. Одлука о додели уговора

30.08.19. Обавештење о закљученом уговору