01.08.17. Јавна набавка бр. 79/2016 - Радови на санацији црних тачака на државном путу - кружни ток државног пута IБ реда бр. 23 и Доситејеве улице у Трстенику

01.08.17. Позив за подношење понуда

01.08.17. Конкурсна документација

17.08.17. Питања и одговори у вези конкурсне документације

17.08.17. Измене и допуне конкурсне документације

15.09.17. Одлука о додели уговора

03.10.17. Обавештење о закљученом уговору