02.06.17. Јавна набавка бр. 14/2017 – Монтажно – демонтажни објекат на наплатној станици “Димитровград”

02.06.17. Позив за подношење понуда

02.06.17. Конкурсна документација

15.06.17. Одлука о додели уговора

21.06.17. Обавештење о закљученом уговору