02.11.18. Јавна набавка бр. 105/2018 - Извођење радова на инсталацији ЛАН мреже, електроинсталација и додатног напајања у згради «Беомедицине»

02.11.18. Позив за подношење понуда

02.11.18. Конкурсна документација

28.11.18. Одлука о додели уговора

15.01.19. Обавештење о закљученом уговору