03.02.15. ЕБРД кредит - Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу I B 22 Прељина - Краљево, деоница: Мрчајевци- Крељево 1

03.02.15. Позив за достављање понуда

25.05.15. Објава комисије за стручну оцену понуда