03.08.17. Јавна набавка бр. 32/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу ИБ реда бр. 23, Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка - вијадукт Чачак на км 609+800 до км 610+200

03.08.17. Позив за подношење понуда

03.08.17. Конкурсна документација

17.08.17. Адендум бр.1

17.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

18.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.08.17. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.08.17. Адендум бр.2

29.08.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.10.17. Одлука о додели уговора

05.12.17. Обавештење о закљученом уговору

10.10.18. Одлука о измени уговора