03.10.14. Javna nabavka br. 170/2014 – Periodično održavanje mostova i tunela na državnom putu II-A reda broj 150, deonica: Đurinci – Sopot – Aranđelovac most preko reke Sopoćnice u Sopotu

03.10.14. Poziv za podnošenje ponuda

03.10.14. Konkursna dokumentacija

28.10.14. Pitanja i odgovori u vezi konukursne dokumentacije

29.10.14. Pitanja i odgovori u vezi konukursne dokumentacije 2

14.01.15. Obaveštenje o zaključenom ugovoru