03.10.17. Јавна набавка бр. 14/2016 - Радови на санацији црних тачака на раскрсници државних путева I-Б реда бр. 15 и II-А реда бр. 116 – кружна раскрсница у Новом Бечеју

03.10.17. Позив за подношење понуда

03.10.17. Конкурсна документација

23.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

23.10.17. Измена конкурсне документације - Адендум 1

26.10.17. Појашњења у вези са припремањем понуда

01.11.18. Одлука о додели уговора

13.12.18. Обавештење о закљученом уговору