05.09.16. Рехабилитација државног пута IA реда (E-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-E75BNS/2015-18


Штампа