05.09.19. Јавна набавка бр. 67/2019 - Клизиште на државном путу I-Б реда бр. 39, деоница: Лебане (Кривача) – Негосавље на km 102+040

05.09.19. Позив за подношење понуда

05.09.19. Конкурсна документација

18.10.19. Одлука о обустави поступка

28.10.19. Обавештење о обустави поступка