05.11.19. Јавна набавка бр. 113/2019 - Периодично одржавање објеката на државном путу II-Б реда бр. 328, деоница: Гола Глава – Јошева (Гола Глава), мост преко реке Уб km 1+900

05.11.19. Позив за подношење понуда

05.11.19. Конкурсна документација

25.11.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

19.02.20. Одлука о обустави поступка

02.03.20. Обавештење о обустави поступка