06.02.19. Појачано одржавање државног пута IБ 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км, RRSP/RRW-IB27MS/2018-07


Штампа