06.02.19. Појачано одржавање државног пута IБ 27, деоница: петља Марковац - Свилајнац, од км 189+753 до км 195+961, Л=6,208 км, RRSP/RRW-IB27MS/2018-07

06.02.19. Позив за достављање понуда

28.02.19. Разјашњење конкурсне документације

28.02.19. Адендум 01

07.05.19. Обавештење о додели уговора