08.06.18. Појачано одржавање државног ута IБ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужицe, од км 145+140 до км 160+374, L=15.234 км RRSP/RRW-IB2328KBZU/2018-03

08.06.18. Позив за подношење понуда

29.06.18. Адендум 01

29.06.18. Измена позива за достављање понуда

23.10.18. Обавештење о додели уговора