08.06.18. Појачано одржавање државног пута IБ 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре), од км 39+100 до км 52+900, Л=13,800 км RRSP/RRW-IB29PS/2018-02

08.06.18. Позив за подношење понуда

29.06.18. Адендум 01

29.06.18. Измена позива за достављање понуда

19.07.18. Адендум 02

19.07.18. Разјашњење 01

19.07.18. Измена 02 позива за достављање понуда

26.10.18. Обавештење о додели уговора