06.10.14. Javna nabavka br. 154/2014 – Izvođenje preostalih (završnih) radova na deonici Levosoje – Preševo, na Koridoru 10, E-75 km. 955+700,59 do km. 976+950,00, L=21,25km

06.10.14. Poziv za podnošenje ponuda

06.10.14. Konkursna dokumentacija

15.10.14. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

15.10.14. Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije

30.10.14. Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije