07.06.19. Јавна набавка бр. 50/2019 - Пројекат аутопута Е-75 (М-22) Београд – Нови Сад (LOT 1.1) – Преостали радови III део – Радови на изградњи сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од km 112+500 до km 114+000)

07.06.19. Позив за подношење понуда

07.06.19. Конкурсна документација

21.06.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

02.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

03.07.19. Појашњења у вези са припремањем понуда

29.07.19. Одлука о додели уговора

27.08.19. Обавештење о закљученом уговору