08.06.17 Извођење преосталих радова, Сектор Б5.3 – изградња петље Петлово Брдо и Орловача – Коначно решење

08.06.17. Позив за подношење понуда

22.02.18. Одлука о додели уговора