08.06.18. Појачано одржавање државног пута IБ 35, деоница: Кладово - Брза Паланка, од км 11+160 до км 34+419, Л=23,259 км RRSP/RRW-IB35KBP/2018-01

08.06.18. Позив за подношење понуда

29.06.18. Адендум 01

29.06.18. Разјашњење 01

29.06.18. Измена позива за достављање понуда

11.12.18. Обавештење о додели уговора