09.03.18. Појачано одржавање државног пута IБ 39, деоница: Власотинце – Свође, од км 58+876 до км 46+362, Л=12,514 км, ИД бр. Уговора: RRSP/RRW-IB39VS/2017-08

09.03.18. Позив за достављање понуда

17.04.18. Разјашњење 01 конкурсне документације

19.07.18. Обавештење о додели уговора