10.04.18. Јавна набавка бр. 171/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница: Заграђе - Горњи Милановац km 317+050, мост преко потока Гарибовац - Лукића мост

10.04.18. Позив за подношење понуда

10.04.18. Конкурсна документација

30.04.18. Појашњења у вези са припремањем понуда

30.04.18. Измена конкурсне документације - Адендум 1

30.05.18. Одлука о додели уговора

22.06.18. Обавештење о закљученом уговору

17.07.19. Одлука о измени уговора

12.09.19. Одлука о измени уговора

09.01.20. Одлука о измени уговора