11.10.19. Појачано одржавање државног пута IА3, деонице: петља Сремска Митровица – петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума – петља Пећинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,098 км (десна коловозна трака)


Штампа