11.12.18. Јавна набавка бр. 131/2018 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-А реда бр. 1, деоница: Бубањ Поток – Баточина (на km 244+500), надвожњак у петљи Умчари

11.12.18. Позив за подношење понуда

11.12.18. Конкурсна документација

21.01.19. Одлука о додели уговора

23.01.19. Обавештење о закљученом уговору