12.07.17. Јавна набавка бр. 13/2016 - Појачано одржавање коловоза раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 и улице Светосавске у Кикинди

12.07.17. Позив за подношење понуда

12.07.17. Конкурсна документација

28.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

31.07.17. Појашњење у вези са припремањем понуда

16.08.17. Одлука о додели уговора

07.09.17. Обавештење о закљученом уговору