13.01.16. ЛОТ 8 Пројектовање и изградња петље "Нова Пазова"

13.01.16. Позив за достављање понуда

29.03.16. Објава комисије за стручну оцену понуда