14.03.18. Јавна набавка бр. 27/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко пута код Параћина на km 740+850

14.03.18. Позив за подношење понуда

14.03.18. Конкурсна документација

23.04.18. Одлука о додели уговора

30.05.18. Обавештење о закљученом уговору

22.02.19. Одлука о измени уговора

24.06.19. Одлука о измени уговора

18.10.19. Одлука о измени уговора