14.03.18. Јавна набавка бр. 93/2017 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко Нових Бара на km 713+680

14.03.18. Позив за подношење понуда

14.03.18. Конкурсна документација

03.04.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.04.18. Адендум бр. 1

23.04.18. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.05.18. Одлука о обустави поступка

15.05.18. Обавештење о обустави поступка