14.05.19. Пројектовање и појачано одржавање државног пута IБ 21, деоница: Пожега-Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км, RRSP/RRW-IB21PI/2019-03

14.05.19. Позив за достављање понуда

07.06.19. Адендум бр. 1

13.06.19. Адендум бр. 2

13.06.19. Разјашњење 01

30.09.19. Обавештење о додели уговора