14.09.16. Јавна набавка бр. 29/2016 - Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Јагодина – Ћуприја, мостови преко Црних Бара

14.09.16. Позив за подношење понуда

14.09.16. Конкурсна документација

12.10.16. Питања и одговори

12.10.16. Измене конкурсне документације

12.10.16. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

04.01.17. Одлука о додели уговора

16.01.17. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

13.02.17. Одлука о наставку поступка у случају поднетог захтева за заштиту права

28.03.17. Обавештење о закљученом уговору

10.10.18. Одлука о измени уговора