14.10.19. Јавна набавка бр. 99/2019 - Додатни радови на периодичном одржавању објеката на државном путу I-А реда бр. 1 на km 740+850, мост преко пута код Параћина

14.10.18. Позив за подношење понуда

14.10.18. Конкурсна документација

30.10.19. Одлука о додели уговора

19.11.19. Обавештење о закљученом уговору